2016. október 5., szerda

Tükör


Ez most személyes lesz. 

Nagyon keservesen indult ez a tanév. Restellem, ami a hazámban történik, félem azokat, akiket ellenségként jelöl a rendszer, elcsendesedett szűkebb közösségem a pedagógus társadalom - s nemhogy szabadságát nem vívta ki, de szűkebb járomba állt, mint eleddig. Elhagyta a pályát nem egy jó kollégám, köztük az is, ki közvetlen munkatársam, jó barátom. Nem lett jobb a kölköknek, s beálltam magam is, a lehajtott fejjel morgolódók közé.
DE
Egy Erasmus + pályázatnak köszönhetően néhány napot egy másik ország, másik iskolájában tölthettem fiatal kollégámmal. Itt él, ahol én. Itt tanít ahol én. Mégis..ő tudja azt, amit mindannyiunknak, akik gyerekek közé megyünk tudnia kéne..a kölök nem választhat. Neki mi jutottunk. Joga, hogy mosolyogva köszöntsük. Hogy azt érezze, bármi van, ránk, a derűnkre, a kíváncsiságunkra bizton számíthat.
Jó, jó ezt tudhattam volna magamtól is. Mégis fogcsikorgatva ültem augusztus vége óta a pályázatok fölött, morogtam, hogy kevesen használják a nehezen összeszedett eszközöket, hogy lassan haladunk a csapatommal, és így tovább. Elfelejtettem, hogy nem azért vagyok itt és csinálom, mert kell, hanem mert ezt választottam, és választom újra meg újra, mert értek hozzá, mert ehhez értek és szeretem.
Így most egy kicsit újra kezdem a tanévet.
Például örülök:
SNI  7-.8 osztályból összevont csoport - F70. Irodalom óra, Arany - öregkori versek. - Az Epilógusból olvasunk részleteket. Lányka tabletért nyúl, s böngészőt les.
- Mit keresel?
- Megnézem mit jelent az omnibusz.

Kép forrása:http://tudomany.cafeblog.hu/2013/11/14/trukkos_tukrok_az_agyban/

2016. július 21., csütörtök

Tabletek a Hevesyben - 2016. júl. 11-14. Szentendre IKT MasterMinds

2016. június 12., vasárnap

2016 ősz - A tanítás bizonytalan ideig szünetel!

Nem adott, nem javasolt az új bejelentés semmi konkrét tennivalót az iskoláért tenni akaróknak. S arra sem utaltak, mégis mi legyen a kockás körök tennivalója.
Volna néhány ötletem.
A cél - ne kezdődjön meg az oktatás szeptemberben. Ne nyissanak ki az iskolák.
Hogyan?
Elő a tengernyi jogszabállyal!
Lehet rögtön az infrastruktúrával indítani - aligha probléma olyan iskolaépületet találni, amely nem felel meg az érvényes építésügyi, tűzvédelmi előírásoknak. Vagy annak, hogy milyen megvilágítást kell biztosítani az osztálytermekben. Ha minden iskolában csak egy keményfejű igazgató akad, aki kezdeményez ilyen típusú ellenőrzést, már tanításra alkalmatlannak lehet nyilvánítani a sulit. S ha nem ilyen a vezető, hát leljünk a kockás körben olyan pedagógust, szülőt aki bevállalja a be és feljelentést.
Az elmúlt néhány Klikkes év rendszerszintű hiányossága, hogy nem készülnek el a szerződések, munkaköri leírások nincsenek tankerületi szinten aláírva és sorolhatnám. Szedjék össze a szakszervezetek és támogató jogászok, hogy melyek azok a hiányosságok, amire hivatkozva jogszerűen lehet a munkavégzést megtagadni. Lesz elég. Készüljön el a nyáron sok ilyen sorvezető, amely augusztus elejére jusson el minden kollégához.
Ragaszkodjunk hozzá, hogy a munkánkat ellehetetlenítő jogszabályokat pontról - pontra tartsák be. Mindet.
Ne kezdődhessen el a tanév, ha nem biztosított a BTM gyerekek fejlesztése, ha nincs tűzvédelmi felelős, ha nem érkeznek meg időben a taneszközök, ha mint tavaly nem ad a fenntartó pénzt a fertőtlenítő takarításra.
Készítsük fel a szülőket, mondjuk el újra meg újra minden lehetséges fórumon, hogy miért nem tudjuk gyermekeiket ebben a keretben valódi tudással felvértezni.
Tegyük ki újra és újra a grafikont, amelyen jól olvasható a hit és erkölcstan, a testnevelés és a közismeretre fordított órakeret aránya.
És így tovább.
Legyen már végre konkrét, jól kommunikálható cél. Ne kezdődjön el a tanév.2016. május 3., kedd

Bonctan - motiváció 2.0

Minden iskolaszolga ismeri azt a poént, amikor jobb sorsra érdemes állattetemmel ijesztgetik a fiúk a lányokat az udvaron. Van ilyenkor visítás, hiszti és alacsonyan szálló egér vagy más. Nálunk ma egy máskülönben röpképtelen alighanem ragadozómadár által megölt, ám elejtett sikló. Méretes, méretes balhéval. Elkoboztam hát a jószágot, s mert volt ma lyukas óra is, természet is, hát előkészítettem a terepet. Osztályteremből bonctermet csinálni nem is olyan nehéz. Kell egy zsák - Te szedd, s ugyanonnan gumikesztyűk, a kémiás eszközparkból néhány tégely és óraüveg, fizikás nagyítólencse és rugós erőmérő,mérőszalag,némi gombostű s a tanár örök barátja egy jó sniccer. Előkészítettem az egyik tableten a jegyzőkönyv vázlatot (google doc), kerestem egy rövid, de jó videót kígyóboncolásról ( kulcsszavak - angol, sokáig éljen a google fordító) és mire visszaértek tanítványaim a tesióráról készen állt a boncterem. Megnéztük a filmet és hozzáfogtunk. Jó-jó a tanmenetben épp a növények szaporodása következett volna, de ezt a lehetőséget nem lehetett elengedni. Ahogy a kísérleteknél szoktuk volt ki videózott, volt ki jegyzőkönyvezett, s persze boncmesterek s pörgettük is a szerepeket. Itt és most nem hiányzott a motiváció.